Wersja domyślna Wysoki kontrast

Karnety Aqua Aerobik

W celu dokonania zakupu karnetu Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz konta Zarejestruj się.


Regulamin zajęć AQUA AEROBIKU

 

 1. Miejsce: basen pływacki i basen rekreacyjny w Kaliskim Parku Wodnym.
 2. Liczba uczestników: zgodnie z harmonogramem.
 3. Informacje: recepcja Kaliskiego Parku Wodnego oraz Klub Fitness.
 4. Każdy z uczestników zajęć AQUA AEROBIKU zobowiązany jest do zapoznania się z  regulaminem zajęć oraz regulaminem Kaliskiego Parku Wodnego.
 5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora, prowadzącego zajęcia oraz dbanie o sprzęt używany w trakcie zajęć.
 6. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się w kasie Klubu Fitness, w kasach  głównych Kaliskiego Parku Wodnego oraz online na www.aquaparkkalisz.pl.
 7. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie gdy w grupie jest wolne miejsce.
 8. Karnet obejmuje 4 lub 8 wejść na zajęcia, które należy wykorzystać zależności od karnetu w okresie 4 lub 8 tygodni od daty zakupu. Po wymienionym okresie karnet traci ważność.
 9. Karnet upoważnia do wejścia na halę basenową i uczestnictwo w zajęciach. Klient jest  zobowiązany okazywać karnet każdorazowo w kasie przed wejściem na zajęcia.
 10. Cena obejmuje 45 minut zajęć Aqua Aerobiku i 35 min czasu technicznego z przeznaczeniem na osuszenie, przebranie i zdanie transpondera przy kasie.
 11. Klienci wchodzący na zajęcia Aqua Aerobic zobowiązani są do posiadania przy sobie  środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie (po zajęciach) zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Organizator ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 13. Zakup karnetu na zajęcia AQUA AREOBIKU jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Bilety należy odebrać w kasie najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Jeśli nie opłacisz karnetu/rezerwacji od razu po dodaniu do koszyka. Koszyk zostanie zablokowany na 5 godzin. W tym czasie nie będzie można dokonać zakupu na koncie klienta, ani w kasie obiektu. 


AQUA AEROBIK

Karnet Aqua Aerobik Senior
Wariant Cena
Karnet Aqua Aerobik Senior 8 wejść (Ilościowy - 8) 119.00 zł
Karnet Aqua Aerobik
Wariant Cena
Karnet Aqua Aerobik 8 wejść (Ilościowy - 8) 190.00 zł
Karnet Aqua Aerobik 4 wejścia
Wariant Cena
Karnet Aqua Aerobik 4 wejścia (Ilościowy - 4) 100.00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.